Posted by: thaifarmer | กุมภาพันธ์ 27, 2011

(ข่าว) EM ขยายง่าย ประโยชน์มหาศาล

E.M. ย่อมาจากคำว่า Effective Micro-organisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพคิดค้นพบโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทรโอะ ฮิงะ (TEROU HIGA) แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถชวยลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 70%

ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี หรือ  ศูนย์ฝึกอบรม กอ.ป่าดงนาทาม

เป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการเรียนรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติ ด้วยการใช้จุลินทรีย์ E.M.เป็นหลัก โดยเปิดฝึกอบรมมอบความรู้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจทุกท่าน พร้อมการสาธิตปฎิบัติจริงเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเปิดเป็นฐานความรู้ต่างๆดังนี้

1.ฐานการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อีเอ็ม และ การขยายจุลินทรีย์อีเอ็มแบบง่าย
2.ฐานการเก็บน้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่านแบบถังน้ำมัน 200 ลิตร
3.ฐานการผลิตฮอร์โมนผลไม้และการเพาะถั่วงอกไร้สารพิษ
4.ฐานการทำอาหารสัตว์เอนกประสงค์ ต้นทุนต่ำ
5.ฐานการทำน้ำหมักสมุนไพรและปุ๋ยน้ำสูตรต่างๆ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี
6.ฐานการเพาะเห็ดบรรจุถุงและการเพาะเห็ดในขอนไม้


ซึ่งความรู้เรื่องการขยายจุลินทรีย์อีเอ็มแบบง่ายนี้ ถ่ายทอดข้อมูลและสาธิตวิธีการโดย จ่าสิบเอก พงษ์ศักดิ์ ชนารี วิทยากรประจำฐานการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อีเอ็ม และ การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม
วิธีการหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มแบบง่าย

ส่วนผสม
– หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม  จำนวน  2  ช้อนโต๊ะ
– กากน้ำตาล จำนวน 2 ช้อนโต๊ะ
– น้ำเปล่า จำนวน 1 ลิตร  บรรจุขวดเรียบร้อยแล้ว
– แก้วเปล่าสำหรับผสม

วิธีการ

– ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม + กากน้ำตาล แล้วคนให้เข้ากันเพื่อให้กากน้ำตาลละลายเต็มที่ ใส่ในแก้วที่เตรียมไว้
– จากนั้นเทน้ำจุลินทรีย์ที่ผสมแล้ว ลงไปในขวดน้ำ 1 ลิตร ที่เตรียมไว้ แล้วเขย่าให้เข้ากัน

– ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม 3-7 วัน ให้เปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อน จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า “น้ำหมักจุลินทรีย์อีเอ็มสูตรขยาย”

– โดยน้ำหมักจุลินทรีย์อีเอ็ม 1 แกลลอน ขนาดบรรจุ 1 ลิตร สามารถนำมาขยายหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์อีเอ็ม ได้มากมายถึง 125,000 ลิตร เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิตด้วย

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อีเอ็มแบบขยาย

การใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว1.แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว อัตรา นาหว่าน 5-6 กก./ไร่ นาดำ 20 กก./ไร่ ในน้ำขยายจุลินทรีย์ โดยใช้น้ำ 20 ลิตร + จุลินทรีย์อีเอ็มแบบขยาย 2 ช้อนโต๊ะ+กากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวนานประมาณ 30 นาที แล้วนำมาอบหรือหมักในกระสอบอีก 1 คืน
2.นำพันธุ์ข้าวที่แช่แล้วไปหว่านในแปลงที่เตรียมเพาะกล้า
3.ขยายจุลินทรีย์ฉีดพ่น โดยใช้น้ำ 80 ลิตร +จุลินทรีย์อีเอ็ม  8 ช้อนโต๊ะ + กากน้ำตาล 8  ช้อนโต๊ะ ฉีดพ่นให้ทั่วนาข้าวพื้นที่ 1 ไร่
4.เมื่อกล้าอายุได้ 20 วัน หว่านปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ 20 กก./ไร่  ขยายจุลินทรีย์ ฉีดพ่นตามอัตราส่วนเท่าเดิม เพื่อกระตุ้นให้ต้นกล้าแข็งแรงและถอนง่าย
5.ดูแลระดับน้ำให้สูงขึ้นตามอายุของต้นกล้าคือ 3-5-8 เซนติเมตร เมื่อครบ 20-25 วัน เริ่มถอนกล้าไปปักดำได้
*** ข้อสังเกต*** ข้าวที่ใช้อีเอ็ม กล้าข้าวจะงอกช้ากว่าใช้เคมี

ประโยชน์ของจุลินทรีย์อีเอ็มทางการเกษตร

-อีเอ็มนั้น สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการปลูกพืชผักทุกชนิด การประมง การเลี้ยงสัตว์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเพาะเห็ดได้แบบ 100%
-อัตราการใช้อีเอ็มที่เหมาะสมคือ 1/1/500 คือ ใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม 1 ช้อน + กากน้ำตาล 1 ช้อน + น้ำสะอาด 5 ลิตร แล้วนำไปใช้ดังนี้

1. ใช้ราด-รด ลงดิน ในอัตรา อีเอ็มขยาย 1 ช้อนโต๊ะ+กากน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 5 ลิตร
-ฉีดพ่นพืชผักและเห็ดทุกชนิดทุกๆ 5 วัน/ครั้ง
-ไม้ผล และ นาข้าว 30 วัน/ครั้ง พืชผักจะงอกงามแข็งแรง ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ไม่มีศัตรูพืชรบกวน ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี จะทำให้พืชผัก ผลไม้ ข้าวและเห็ด มีรสชาติอร่อยเป็นธรรมชาติ เก็บไว้ได้นานไม่เน่าเสียง่าย
2. ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำอัตรา 1/1/500 หรือ จุลินทรีย์อีเอ็ม 1 ช้อน+กากน้ำตาล 1 ช้อน+น้ำสะอาด 5 ลิตร เทราดลงโถส้วมทุก 7 วัน จะทำให้ดับกลิ่นเหม็น ห้องน้ำไม่เต็มง่าย
3. ใช้ผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินทุกวัน อัตรา 1/5,000 หรือ จุลินทรีย์อีเอ็มประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ+น้ำสะอาด 5 ลิตร
ผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกิน เช่น ให้เป็ด ไก่ สุกร สัตว์เลี้ยงแข็งแรง ไม่เกิดโรค มูลของสัตว์เลี้ยงไม่มีกลิ่นเหม็น เป็ด ไก่ ที่เคยเกิดโรคระบาดหลังหน้าร้อนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่าย ทุกเช้าควรเปลี่ยนน้ำใหม่ใส่จุลินทรีย์อีเอ็มทุกวัน ไม่ควรให้ค้างคืน
4. ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพต้นทุนต่ำ ฮอร์โมนบำรุงการเจริญเติบโต สารสกัดไล่แมลง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักและฮอร์โมน ให้มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บำรุงการเจริญเติบโตของพืชผัก ผลไม้ทุกชนิด และสัตว์เลี้ยง ให้มีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการทางด้านโภชนาการอย่างเหมาะสม

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี กิโลเมตรที่ 4 ถนนเส้นวาริน-พิบูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โทร 045-323-417 ในวันและเวลาราชการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชื่อ – นามสกุล : คุณจ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ ชนารี อายุ : 35 ปี
ที่อยู่ :  ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี  หมู่ที่กิโลเมตรที่ 4 ถนนเส้นวาริน-พิบูล  ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 


 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: